top of page

NASA Vừa Giới Thiệu Bidara, Một SupberPrompt Được Thiết Kế Để Kết Hợp Với Trí Tuệ Nhân Tạo Mạnh Mẽ

Đã cập nhật: 23 thg 11, 2023


SuperPrompt Bidara


 


Công cụ SuperPrompt do NASA thiết kế, được gọi là BIDARA (Bio-Inspired Design and Research Assistant), đại diện cho một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực các chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực biomimicry. Dưới đây là cách nó hoạt động và tại sao nó có ý nghĩa quan trọng:


1. Mục đích và Cảm hứng:


BIDARA được thúc đẩy bởi ý tưởng về biomimicry, là việc mô phỏng các thiết kế và chiến lược của tự nhiên để giải quyết các thách thức con người. Ý tưởng này xuất phát từ sự thông thái sâu sắc tìm thấy trong các hệ thống tự nhiên, đã tiến hóa qua hàng tỷ năm để trở nên bền vững và hiệu quả. Ví dụ điển hình về biomimicry là việc George de Mestral, một kỹ sư Thụy Sĩ, phát minh ra Velcro dựa trên cách bông cây cỏ burdock bám vào lông và quần áo.


2. Tiến bộ với Trí tuệ Nhân tạo:


BIDARA được cung cấp bởi GPT-4, một mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Nó được thiết kế để hỗ trợ các nhà khoa học và kỹ sư hiểu và áp dụng các chiến lược của tự nhiên để tạo ra các thiết kế và công nghệ bền vững. Chatbot này là một bước tiến quan trọng trong việc kết hợp giữa sinh học và công nghệ, như Steve Jobs đã tiên đoán.


3. Quy trình Thiết kế của Viện Biomimicry:


BIDARA có khả năng hướng dẫn người dùng qua quy trình thiết kế của Viện Biomimicry, bao gồm các bước sau:

  • Xác định vấn đề.

  • Tìm cảm hứng từ thiên nhiên.

  • Trích xuất chiến lược thiết kế từ các mô hình tự nhiên.

  • Áp dụng những chiến lược đó để tìm ra các giải pháp sáng tạo.


4. Ví dụ thực tế:


BIDARA trình bày cách biomimicry đã được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực. Nó lấy cảm hứng từ ví dụ như công ty sản xuất kính Arnold Glas sử dụng mẫu giống như mạng nhện trên kính để ngăn va chạm với chim và kỹ sư tối ưu hóa thiết kế thuyền và thiết bị lặn dựa trên vây cá mập. Các ứng dụng thực tế này chứng minh tính hiệu quả và tính thực tiễn của biomimicry trong việc giải quyết các thách thức phức tạp.


5. Các yếu tố cho Các Sáng chế biomimicry:


BIDARA là một kho tài liệu của các khái niệm có thể được sử dụng toàn bộ hoặc phân chia thành các yếu tố riêng lẻ cho các sáng chế trong lĩnh vực biomimicry. Kỹ sư và nhà khoa học có thể tận dụng các khái niệm và chiến lược cụ thể từ SuperPrompt để phát triển các giải pháp sáng tạo và bền vững trong nhiều lĩnh vực.


Tại sao nó hoạt động:


  • BIDARA tận dụng nguồn tài nguyên phong phú của giải pháp từ thiên nhiên, đã được hoàn thiện qua hàng tỷ năm tiến hóa, làm cho nó inherently hiệu quả và bền vững.

  • Nó kết hợp sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo (GPT-4) với tri thức của tự nhiên, cung cấp một công cụ độc đáo để giải quyết vấn đề.

  • Nó kết nối ví dụ thực tế về biomimicry để thể hiện ứng dụng thực tế và tính thực tiễn của nó.

  • Nó cung cấp quy trình có cấu trúc cho người dùng theo dõi khi triển khai biomimicry trong dự án của họ.


Ứng dụng trong Việc sử dụng hàng ngày:


Bằng cách hiểu các nguyên tắc và yếu tố của SuperPrompt BIDARA của NASA, người dùng có thể tích hợp các khái niệm này vào việc sử dụng hàng ngày của họ cho ChatGPT và các Mô hình Ngôn ngữ khác. Điều này cho phép cá nhân khám phá và triển khai biomimicry trong nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật và khoa học vật liệu đến kiến trúc và nhiều lĩnh vực khác.


Tóm lại, BIDARA là một công cụ mạnh mẽ kết nối sự khác biệt giữa tri thức tự nhiên và trí tuệ nhân tạo tiên tiến, cho phép tạo ra các giải pháp sáng tạo lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên. Nó không chỉ phục vụ như một nguồn tài liệu quý báu cho các nhà khoa học và kỹ sư mà còn thúc đẩy các thiết kế và công nghệ bền vững, hiệu quả và có khả năng áp dụng rộng rãi. 


Xem thêm các bài viết về trí tuệ nhân tạo AI

5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page